CASM417 Проект: Елементи на видеорекламата

Анотация:

Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

доц. Правда Кирова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: