VIPM244 Дизайн и конструиране на сценичен костюм ІІ част

Анотация:

Идеята на курса е да запознае студентите с историята на костюма, като се набляга на изучаването на силует, цвят и материи на всяка епоха.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили успешно курса могат да разпознават епохите в историята на костюма.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История на костюма

2. История на костюма

3. История на костюма

4. История на костюма

5. История на костюма

6. История на костюма

7. История на костюма

8. История на костюма

9. История на костюма

10. История на костюма

11. упражнение в цвят на съответна тема от историята на костюма

12. Упражнение рисунка на съответна тема от историята на костюма

13. Упражнение колаж на съответна тема от историята на костюма

14. Представяне на проект на съответна тема от историята на костюма

15. Конферанс

Средства за оценяване:

Устен изпит

Конферанс