VIPM243 Визуално изследване на сценична среда ІІ част

Анотация:

Идеята на курса е да запознае студентите с история на сценографията на България и в световен мащаб и принципите на визуализиране на текст и схема за визуализация.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили успешно курса могат да визуализират всякаква среда.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. текст

2. Осветление

3. пространството като архитектура

4. пространството като география

5. декор

6. декор "Молиер"

7. декор "паспарту"

8. Аксесоари и реквизит

9. Упражнение по текст

10. задачи върху гореспоменатите теми

11. задачи върху гореспоменатите теми

12. задачи върху гореспоменатите теми

13. задачи върху гореспоменатите теми

14. задачи върху гореспоменатите теми

15. Конферанс

Средства за оценяване:

Устен изпит

Конферанс