VIPM242 Театрален костюм - исторически аспект ІІ част

Анотация:

Идеята на курса е да запознае студентите с историята на костюма.

прочети още
Сценичен дизайн и медии

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

могат да различават епохите в историята на костюма и имат познания по всяка от тях.
Предварителни изисквания:
НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. История на костюма - Средновековие

2. История на костюма - Средновековие

3. История на костюма - ренесанс италиански

4. История на костюма - ренесанс английски

5. История на костюма - ренесанс френски

6. Барок

7. Класицизъм

8. Рококо

9. Романтизъм

10. Реализъм

11. История на костюма - Неоимпресионизъм

12. История на костюма - Фувизъм

13. История на костюма - Ар Нуво

14. История на костюма - Баухаус

15. конферанс

Средства за оценяване:

Устен изпит

Конферанс