COMM110 Уъркшоп за писане в медиите

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с настоящата медийна среда и нейните особености, с основните принципи, по които се изграждат медийните текстове, да открои жанровите им особености и характеристики, и основните цели, които се стреми да постигне един или друг тип медиен текст. Чрез практически упражнения свързани с анализ на текстове и създаване на такива се цели култивирането у студентите на умения за създаване на медийни текстове.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

 Катя Атанасова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: