COMM214 Мениджмънт на Интернет продуктите

Анотация:

Анализ и практическо използване на различни Интернет сайтове за анализ на медии, новини в реално време и комункация по проблемите

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

 Пламен Павлов  д-р
проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Да могат да използват на практическо ниво различни Интренет продукти и технологии за целтие на управление на информацията и медиите;
Предварителни изисквания:
Базисни познания за архитектура на мрежата и съществуващите приложни програми, намерили приложение в медиите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Интернет технологии-развитие в последните години;

История на уеб браузърите-характеристики и особенсоти за извличане на информация;ю

Медийни Интернет продукти;

Приложение на техники от уеб 2.0 за целиете на медиите;

История на социалните мрежи;

Приложна комуникация и медии;

Литература по темите:

Годишник на департамент масови комункации, електронен вариант от 2009-2012'

Стратегически комункации и знание е-ръководство, НБУ 2010г.;

Mashable.com;

Средства за оценяване:

Анализи-1;

реферати-1;

Публикация-1;

Форуми-1;