COMM241 Самостоятелна работа: Лятна школа по връзки с обществеността

Анотация:

I PR Summer School

1999 г.

„Европейски тенденции в Public Relations”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант Десислава Бошнакова

II PR Summer School

2000 г.

„21 век – век на хиперманипулации”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

III PR Summer School

2001 г.

„Политическият имидж – парадокс по български”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

ас. Десислава Бошнакова, докторант по ПР, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

IV PR Summer School

24-26 юли 2002 г.

„Пъблик рилейшънс на изкуството. Изкуството в Пъблик рилейшънс”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на лятната школа

ас. Десислава Бошнакова, докторант, зам.ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – докторант ас. Десислава Бошнакова

V PR Summer School

22-29 юли 2003 г.

„Пъблик рилейшънс в пъзела на интегрираните комникации”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

Лора Сивова, докторант, ръководител на лятната школа

доц. д-р Руси Маринов, координатор на проекта

Сборник, Съставител и редактор – докторант Лора Сивова

VI PR Summer School

16-23 юли 2004 г.

„Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. Толя Стоицова, д.пс.н., творчески директор на лятната школа

ас. д-р Росен К. Стоянов, изпълнителен директор на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

VII PR Summer School

13-15 юли 2005 г.

„ПР за ПР”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

ас. д-р Росен К. Стоянов, директор на лятната школа

VIII PR Summer School

06-08 юли 2006 г.

„Спорт и комуникации”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

ас. д-р Росен К. Стоянов, ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

IX PR Summer School

09-11 юли 2007 г.

„ПР и медии в България – противопоставени или равнопоставени?”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

доц. д-р Руси Маринов, ръководител на проекта

Тина Такева и Андрей Велчев, координатори на проекта

Сборник, Съставител и редактор – ас. д-р Росен К. Стоянов

X PR Summer School

14-16 юли 2008 г.

„Краят на ПР такъв, какъвто го познаваме – Новото начало”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, научен координатор

Евелина Христова, докторант, Мануела Златева, Владимира Карабенчева, координатори на проекта

XI PR Summer School

„Шареният ПР”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

гл.ас. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на лятната школа

XII PR Summer School

12-14 юли 2010 г.

„Комуникационни практики и вътрешни публики”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”

гл.ас. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

Сборник, Съставител и редактор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов

XIII PR Summer School

13-15 юли 2011 г.

„iПР в практиката и образованието”

НБУ, корпус I, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев”; Университетски театър

доц. д-р Десислава Бошнакова, научен ръководител на лятната школа

гл.ас. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на лятната школа

Сборник, Редактор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Цели на школата:

- Да бъде ефективна форма на академично общуване в рамките на департамента и извън него;

- Темите, разглеждани от семинара, да функционират като допълнителна форма към предлаганите от департамента учебни програми и курсове, които дават възможности за кредитиране;

- Да привлича студенти от други учебни програми и по този начин да съдейства за хуманитарния диалог в университетското пространство.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите на ежегодните летни школи се обявяват най-късно до 15 май.

Литература по темите:

Средства за оценяване:

Подготвяне на научно съобщение до четири страници по темата на семинара, който да бъде представен и дискутиран в рамките на една лятна школа - 6 кредита.