COMM103 Медийна рецепция

Анотация:

Изследване на рецепцията в различните средства за масова комуникация. Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

§ Теоретични ракурси на проблематиката-18 часа

§ Прожекции- 6 часа

§ Реферати -6 часа

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Преподавател(и):

проф. Владимир Михайлов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Квалификация, която ще помогне за реализиране в звената, свързани със средствата за масови комуникации.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Теоретична основа на медийната рецепция

2. Индивидуализация на масовите комуникациии

3. Гутенбергова преса и електронна преса - реферат

4. Сравнителна рецепция между печатни и електронни медии (книга и телевизия) - реферат (Кеворк Кеворкян)

5. Сравнителна рецепция между печатни и електронни медии (книга и радио) - реферат (Евгени Дайнов)

6. Сравнителна рецепция между театър и телевизионен театър - реферат ("Напразните усилия на любовта", Шекспир)

7. Сравнителна рецепция между кино и видеоклип - ("Казабланка", "И дойде една жена")

8. Упражнение с реферати върху "Театър и ТТ" и "Кино и видеоклип"

9. Рецепция на екранизацията в киното, телевизията, видеото - реферат ("Нечиста сила" - Елин Пелин)

10. Масова култура - модели и антимодели на "сапунените опери"

11. Влиянието на електронните медии върху културните комуникации от края на века (Култура в медийна среда)

12. Три поколения - гутенбергово, телевизионно, компютърно

13. Информация и постинформация

14. Творчество в дигитална среда - реферат ("Броненосецът Потьомкин" и "Стъпала")

15. Европейски измерения на медийната рецепция

* Заб. За да се яви на изпит всеки студент трябва предварително да е предал в писмен вид минимум един реферат.

Литература по темите:

1. Михайлов, В., Медийна рецепция. С., НБУ, 1998

Книгата са намира в библиотеката на НБУ