SCTM226 Самостоятелна работа: Проектиране на системи за отбраната

Анотация:

Самостоятелната работа съпровожда курса SCTM250 "Проектиране на системи за отбраната". Целта на разработката е студентите да приложат знанията, получени в аудиторния курс като развият тема, свързана с изучаваните подходи и методи.

Вариантите за самостоятелна работа са: разработване на учебен пример, с приложение на конкретен метод или теоретично разглеждане на избрана тема от методологията за разработване на системи за отбраната.

Студентите, които знаят английски език могат да изберат тема по

материал, статия или глава от книга, който да интерпретират под формата на реферат.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Юлияна Каракънева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познаване на особеностите на системите в отбраната и сигурността и

методологията, възприета в страните от НАТО за разработване на такива системи.

Използване на архитектурния подход за разработване на информационни системи в граждански направления, чиято дейност се основава на приложение на информационните технологии.

Практическо прилагане на знанията в разработване на учебни задачи в

предметната област.


Предварителни изисквания:
Овладяване на тематичния материал на курса SCTM250 Проектиране на системи за отбраната

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1: Приложение на IDEF1 метода за моделиране на данните.

1.Структурен подход при описание на системата. Модел на данните.

2.Методът IDEF1. Понятия.

3.Пример. Модел на учебен процес.

Тема 2: Разработване на оперативна концепция и диаграми на дейностите.

1.Приложение на метода на функционалната декомпозиция при разработване на архитектурно описание на система.

2.Оперативна концепция.

3.Съставяне на модела на дейностите. Методи.

4.Пример. Национална система за въздухоплаване.

Тема 3: Съставяне на модел на оперативните дейности.

1.Оперативна концепция.

2.Модел на дейностите OV-5.

3.Пример. Обслужване на бензиностанция. Диаграми на дейностите.

4.Изводи.

Тема 4: Разработване на архитектурен модел ОV-5.

1.Методология за разработване на архитектура на С4І системи. Оперативни архитектурни модели.

2.ОV-5 архитектурно описание.

3.Пример. Система с военно предназначение.

4.Изводи.

Тема 5: Приложение на обектно-ориентирания подход при разработване на архитектурни модели на системи

1.Обектно-ориентиран подход при разработване на архитектурни модели на системи.

2.Типови диаграми.

3.Пример. Обслужване на бензиностанция.

4.Изводи.

Литература:

File Ch11_02.pdf

Тема 6: Разработване на функционален модел чрез диаграми на потоците от данни.

1.Методи за разработване на функционални модели в методологията С4І.

2.Диаграми на потоците от данни.

3.Пример.

4.Изводи.

Литература:

File Ch03_02.pdf

Тема 7: Съставяне на динамичен модел на система.

1.Структурният анализ и синтез като метод за архитектурно проектиране на С4І системи.

2.Динамичен модел.

3.Пример.

4.Изводи.

Литература:

File Ch06_02.pdf

Тема 8: Съставяне на логическа архитектура на система

1.Обектно-ориентирания подход като метод за архитектурно проектиране на С4І системи.

2.Съставяне на диаграми на случаите на употреба.

3.Пример.

4.Изводи.

Литература по темите:

1.AFCEA 503, "C4ISR Architecture Implementation, C4ISR Architecture Working Group 1998.

2.C4ISR Architecture Framework Version 2.0, 2004.

3.C4ISR Architectures I: Developing a Process for C4ISR Architecture Design, Alexander H. Levis and Lee W. Wagenhals System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.

4. C4ISR Architectures II:Structured Analysis Approach for Architecture Design, Lee W. Wagenhals, Insub Shin, Daesik Kim, Alexander H. Levis, System Architectures Laboratory, C3I Center, MSN 4D2, George Mason University, Fairfax, VA 22030.

5. DoDAF V2 - v.1

6. DoDAF V2 - v.2

7. DoDAF V2 - v.3

8. DoDAF_2-0_web

Средства за оценяване:

самостоятелна работа - 60%

презентация - 40% или

дискусия - 40%