SCTM215 Самостоятелна работа: Криптографски основи на сигурността

Анотация:

Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Драгомир Паргов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: