SCTM120 Самостоятелна работа: Проектиране на защитени информационни системи

Анотация:

Kурсът Самостоятелна работа: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ е практическо разглеждане на проблемите на защитата на автоматизираните информационни системи (АИС) на фирма или обществена организация. В него се прилага методика за проектиране, която обхваща процесите: от средата на функциониране на АИС до конкретните архитектури на избраните средства за защита.

Целта на курсът е придобиване на опит за проектиране на подситема за информационна сигурност на АИС.

Основни задачи на обучението:

o определяне на рисковете, политиките за сигурност и средства за обезпечаване на сигурността им на организациите.

o управление на рисковете, формулиране на политиките за сигурност и употреба на съществуващите средства за обезпечаване на сигурността на АИС.

Методология:

Обучението по дисциплината е изградено на базата на самостоятелна работа по казус.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Зарко Здравков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат да вземат самостоятелни решения при проектиране на подсистемата за информационна сигурност на АИС.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Информатика

• Информационни технологии

• Защита на информацията

• Комуникационни технологииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1.Здравков З., Проектиране на защитени автоматизирани информационни системи, София, 2015

2.Кландер Л., Защита от хакери, "Софтпрес", София, 1999.

2.Смит Б., Б. Комар, Windows Security Resource kit, "Софтпрес", София, 2003.

3.Barman S., Writing Information Security Policies, "New Riders", Indianapolis, 2001.

4.Norton, P., M. Stockman, "Peter Norton's Network Security Fundamentals", SAMS, Indianapolis, 1999.

Средства за оценяване:

изпит (защита на самостоятелна работа) 100%