ALHM225 Самостоятелна работа: "Чуждоезиково обучение (трети чужд език - английски)"

Анотация:

Курсът е едносеместриален и цели самостоятелно затвърждаване на елементарна лексика и граматика по общ английски на стартово ниво от ALHM 205.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни граматически конструкции и времена, както и основна лексика за комуникация

2) могат: да четат, пишат, разбират и комуникират на стартово ниво


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• .Елементарни граматически конструкции и елементарна лексика, с която да се представят и комуникират на стартово ниво.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелна работа към ALHM 205 Чуждоезиково обучение на трети чужд език английски

Литература по темите:

Работи се основно по теми от учебника

Headway Elementary

Liz and John Soars

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

и други пособия и материали за упражнения

Средства за оценяване:

- Писмена задача - индивидуално задание

- Устен изпит по писмената здача