ALHM221 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (френски)"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Мирослав Станчев  
преп. Георги Рашев  
преп. Даниела Димитрова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: