ALHM220 Самостоятелна работа: "Специализиран втори чужд език (немски)"

Анотация:

В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с туристическата тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят: - основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за обсл.дейности в туризма

2.Могат: - успешно да комуникират с чуждестранните клиенти

-дават информация на чуждия език
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

100 % домашна работа