ALHM217 Самостоятелна работа: "Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство"

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Диана Тилкова  
доц. Иван Евтимов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: