ALHM216 Семинар: "Концепция и реализация на услугите в сферата на лукса"

Анотация:

Да се запознаят студентите с различните концепции и реализации на услугите в луксозното хотелиерство в страната и чужбина чрез директен контакт с представители на този бизнес и създадат възможности за създаване на стратегии за изработване на добри продукти.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Таня Цветанова  
 Велизар Костадинов  
преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да комуникират по специфични за луксозното хотелиерство проблеми и набират необходима информация за изработване на стратегии за концепции с цел добра реализация на предлаганите услуги.

2) могат: да изработват правилни концепции за реализация на предлаганите услуги и бъдат и конкурентноспособни


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения: по особеностите на луксозното хотелиерство и неговото функциониране, придобити по време на магистърската си програма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

изработват правилни концепции за реализация на предлаганите услуги и могат да бъдат и конкурентноспособни

Литература по темите:

лекции и практ. упражнения

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ … … 100 %