ALHM215 Семинар: "Добри практики в луксозното хотелиерство"

Анотация:

Да се запознаят студентите с добрите практики в луксозното хотелиерство в страната и чужбина чрез директен контакт с представители на този бизнес и създадат възможности за създаване на контакти с цел- бърза реализация по професията.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Жан Мишел Арну  
доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да комуникират по специфични за луксозното хотелиерство проблеми

2) могат: да са презентативни и конкурентноспособни при пряк контакт с работодатели


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения: по особеностите на луксозното хотелиерство и неговото функциониране, придобити по време на магистърската си програма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Посещения на хотели и ресторанти по избор и по поставени задачи.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ -100%