ALHM214 Специализиран втори чужд език (нидерландски)

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа и има за цел да даде на студентите по-задълбочени знания по нидерландски, както и да обогати спезиализираната терминология за обслужване на гости в заведения за настаняване и хранене.

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните граматични форми и конструкции, както и специализирана туристическа лексика;

2) могат: да боравят с туристическа терминология при общуване и при ползване на специализирана литература;

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните граматични форми и конструкции, както и специализирана туристическа лексика;

2) могат: да боравят с туристическа терминология при общуване и при ползване на специализирана литература;


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат основни граматични и лексикални знания;

• да боравят с основната лексика за обслужване на туристи;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Aan de receptie.

Reserveringen maken, bevestigen.

2 Veranderen of annuleren van de reserveringen.

3 Afrekening, reclamaties.

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Fachdeutsch im Tourismus , NBU-Marieta Noeva

Deutsch im Hotel 1 und 2, Hueberverlag

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Texten uit tijdschriften en kranten op het gebied van het toerisme en horeca.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 %

УСТЕН ИЗПИТ 25 %