ALHM212 Специализиран втори чужд език (руски)

Анотация:

•Свободно комуникиране с носители на езика. Извличане на пълноценна информация от туристически текст.Свободно боравене с туристическа терминология/хотелиерство и ресторантьорство/

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: да боравят с туристическа терминология в сферата на хотелиерството и ресторантьорството

2)могат- свободно да комуникират в сферата на туризма.Притежават висока степен на възприемане на жива и механична реч.Умеят да извличат пълноценна информация от туристически текст


Предварителни изисквания:
Студентите имат постигнато ниво на владеене на езика – В 1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Знакомство,представление,схема компании.

2.Должности и профессии,визитные карточки.

3.Этикет делового человека.

4.Разговоры по телефону, диалоги по схемам

5.Культура телефонных разговоров и этикет.

6.Культура телефонных разговоров и этикет.

7.Начало переговоров , на выставке , диалоги по схемам.

8.Как выбрать надежного партнера.

Литература по темите:

•Деловое общение на русском языке – Наталия Боянова, Веселина Шопова

Средства за оценяване:

тестове

устен изпит