ALHM202 Оценяване на удовлетвореността на туристите в луксозното хотелиерство

Анотация:

Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

 Диана Тилкова  
доц. Иван Евтимов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: