CSTM212 Основи на фотореалистичното моделиране и текстуриране

Анотация:

Курсът развива уменията на студентите в областта на планирането, разработката и визуализацията на сложни фотореалистични обекти и сцени. Изучават се различни техники и технологии за реализация на различните нива на детайлност на разработваните модели, според разположението спрямо камерата и осветлението.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните елементи и принципите на изграждане на реалистични изображения.

• Взаимодействие на светлината с материалите и влиянието на осветлението за повишаване реалистичността визуализациите.

• Особеностите и проблемите при визуализация на основните класове тримерни сцени

• Особеностите при създаването на реалистични тримерни персонажи за различните видове приложение на тримерното моделиране и визуализация

2) могат:

• да направят анализ на сцените, които трябва да се реализират по отношение на елементите, които повишават/намаляват реалистичността на крайната визуализация

• да направят анализ на техниките, които трябва да се използват за крайна реализация на визуализираните изображения (макро, средни и микро ниво на моделиране)

• да направят подбор на нужното осветление и неговото управление


Предварителни изисквания:
Основни знания и умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за растерни и векторни двумерни компютърни обработки, програми за тримерни моделирания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Особености на използването и реализацията на фасетъчни модели. Особености на NURMS-моделите, сплайновите и patch-моделите. Приложимост. Виртуално студио.

2. Разработването на многопластови текстурни покрития. Особености на текстурните покрития като средство за средното ниво на моделиране.

3. Разработването на многопластови текстурни покрития. Особености на текстурните покрития като средство за микро-ниво на моделиране (пикселно ниво).

4. Методи за комбиниране на различни техники за моделиране при създаване на сложни по форма и структура геометрични форми. Приложимост и ограничения.

5. Осветеност на сцените. Подбор и управление на видовете осветителни източници. Ефекти с осветителни източници.

6. Приложение на анимационни техники при полагане на текстурата. Моделиране на растителни форми (листа, клони, дървета, плодове).

7. Особености при реализацията на различни видове метални покрития. Състаряване, замърсяване и корозия на материалите.

8. Особености при реализацията на различни видове естествени материали (дърво, кожа и др.). Реализация на състаряване, замърсяване и други промени в материалите.

9. Реализация на стъкло и огледало. Особености на взаимодействието на материала със светлината при реализацията в 3ds max.

10. Особености при реализацията на други видове материали (пластмаси, камък и др.). Реализация на състаряване, замърсяване и други промени в материалите.

Литература по темите:

1. Д. Георгиева, Учебни материали по курса

2. Билл Флеминг, Моделирование растений и насекомых, ДМК, 2002

3. Билл Флеминг, Фотореализм. Профессиональные приемы работы, ДМК, 2000

4. Билл Флеминг, Создание трехмерных персонажей, ДМК, 1999

5. Glenn Fabry, Anatomy for fantasy artists, BARRON’S, 2005

6. Nicholas Boughen, 3ds max® Lighting, Wordware Publishing, Inc., 2005

7. Jeremy Birn, Digital Lighting & Rendering, Second Edition, New Riders, 2006

8. www.render.ru

9. www.3dcenter.ru

10. www.3dtotal.com

11. www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Две самостоятелни задачи.