CSTM151 Самостоятелна работа: Разработка на сложни фотореалистични обекти

Анотация:

Курсът затвърдява знанията на студентите по сложни фотореалистични визуализации на основата на разработката на завършен проект по предварително зададена снимка.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните техники за реализация на сложни фотореалистични форми.

- Разработката на многопластови текстури.

- Видовете техники за осветяване на реалистичните сцени

2) могат:

- да реализират завършена комплексна тримерна фотореалистична сцена.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за растерни и векторни двумерни компютърни обработки, програми за тримерни моделирания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Моделиране на сложни тримерни обекти и фотореалистичното им представяне.

Литература по темите:

Основни литературни източници:

1.Бел, Дж., 3D Studio Max R2.5. Софтпрес, 1999.2.Ted Boardman, 3ds max 7 Fundamentals, Peachpit Press, 2005

2. Владимир Верстак, 3ds Max 7, Секреты мастерства, Питер Пресс, 2005

3.Elliott, St., Ph. Miller. Inside 3D Studio Max. New Riders, 1996.

4.Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

5.Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

6.Kelly Murdock, 3DS MAX 7 Bible, Wiley Publishing,2005

Допълнителни литературни източници:

1.Д. Георгиева, Учебни материали по курса

2.www.render.ru

3.www.3dcenter.ru

4.www.3dtotal.com

5.www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

I Самостоятелна работа.

II Самостоятелна работа.