CSTM101 Методи за създаване на сложни фотореалистични обекти

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните проблеми, които се налага да се решават при реализацията на понятието „реалистична визуализация”. Специално внимание се отделя на изучаване на техниките за разпознаване на елементите, без които не може да се извърши визуално-правдоподобна визуализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните елементи и принципите на изграждане на реалистични изображения.

• Взаимодействие на светлината с материалите и влиянието на осветлението за повишаване реалистичността визуализациите.

• Особеностите и проблемите при визуализация на основните класове тримерни сцени

• Особеностите при създаването на реалистични тримерни персонажи за различните видове приложение на тримерното моделиране и визуализация

2) могат:

• да направят анализ на сцените, които трябва да се реализират по отношение на елементите, които повишават/намаляват реалистичността на крайната визуализация

• да направят анализ на техниките, които трябва да се използват за крайна реализация на визуализираните изображения (макро, средни и микро ниво на моделиране)

• да направят подбор на нужното осветление и неговото управление


Предварителни изисквания:
Основни знания и умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за растерни и векторни двумерни компютърни обработки, програми за тримерни моделирания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни принципи в изграждането на тримерните реалистични сцени. Десетте правила на реалистичните визуализации.

2. Трите нива на изграждане на материала. Методи за изграждане на различни видове текстурни покрития за различни видове реалистични материали.

3. Особености на изграждането и визуализация на природни сцени.

4. Особености на изграждането на градски сцени.

5. Особености на изграждането на технологични сцени.

6. Особености на архитектурните визуализации.

7. Особености при изграждане на персонажи (хора, животни, измислени персонажи).

8. Осветление – особености, влияние за повишаване на реалистичността. Реализация в продуктите за фотореалистична визуализация.

9. Задължителни техники за фотореалистичните визуализации.

10. Особености при реализацията на теорията в различните видове продукти за тримерна фотореалистична визуализация.

Литература по темите:

1. Д. Георгиева, Учебни материали по курса

2. Билл Флеминг, Моделирование растений и насекомых, ДМК, 2002

3. Билл Флеминг, Фотореализм. Профессиональные приемы работы, ДМК, 2000

4. Билл Флеминг, Создание трехмерных персонажей, ДМК, 1999

5. Glenn Fabry, Anatomy for fantasy artists, BARRON’S, 2005

6. Nicholas Boughen, 3ds max® Lighting, Wordware Publishing, Inc., 2005

7. Jeremy Birn, Digital Lighting & Rendering, Second Edition, New Riders, 2006

8. www.render.ru

9. www.3dcenter.ru

10. www.3dtotal.com

11. www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Две самостоятелни работи.