MTAM213 Практика: Ключови моменти на градската мобилност

Анотация:

Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

 Веселка Радева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: