MTAM202 Договори за превоз на пътници, товари и багажи

Анотация:

Европейски политики за развитието на транспорта

Преподавател(и):

доц. Иван Брешков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: