MBAM356 Семинар: Финансови стратегии

Анотация:

Финанси

Преподавател(и):

проф. Радослав Цончев  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: