CASM703 Творчество и продуциране в отношенията между продуцент-сценарист-режисьор І чaст

Анотация:

Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Миладин Гергов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: