CASM162 Самостоятелна работа: Реализация на аудиовизуален продукт

Анотация:

Подбор на сценарий за дипломния филм.

Режисьорска разработка на избрания материал: избор на места за снимки, избор на актьори, написване на режисьорски сценарий.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Запознаване и въвеждане на филмовата терминология - планове, епизоди, мизансцен.

Снимачна техника, осветление, специални ефекти.

Представяне и подготовка на проекти за реализация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Избор на сценарий.

Окомплектоване на снимачния екип.

Избор на места за снимки със сценограф и оператор.

Подготовка на режисьорски сценарий.

Кастинг на основните изпълнители.

Изготвяне на календарен план за снимки.

Снимачен период.

Монтаж и постпродукция.

Литература по темите:

Средства за оценяване:

Работа по оформяне на сценария - 30%

Режисьорски сценарий - 50%

Монтаж - 20%