CASM167 Самостоятелна работа: Създаване на сценарий за документален филм I част

Анотация:

•Курсът запознава с предизвикателствата за проучване и писане на сценарий за документален филм - от разработката до завършения сценарий. Курс с практическа насоченост за това как се защитава документален проект пред български и европейските фондове.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

 Светослав Драганов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Документален филм: видове, жанрове.

2. Съвременният документален филм- между фикцията и истината.

3. Анализ на документални филми. Писмени задачи:

- Как драматургично е построен филмът.

- Анализ на изразните средства.

4. Обсъждане на писмените работи

5. Къде и как да открием идеи за документален филм.

6. Драматургия на документалния филм. Сюжет и герои.

7. Работа с героите – как да станем приятели с нашите герои

8. Обсъждане на идеи на студентите за документални филми.

-Креативни техники

9. Групов анализ на идеите на студентите:

- Как драматургично е построена идеята за филм.

- Анализ на изразните средства-как визуално ще бъде разказана идеята.

10. От идея до проект за документален филм. Как се пишат проекти-въведение.

Средства за оценяване:

Писмено - писане на анализи на документални филми.

Устно - защитаване на анализите и идеите за филми.