CASM150 Реализация на аудиовизуален продукт

Анотация:

Възможности и форми за осъществяване на професията в киното и телевизията.

Включените в програмата предмети повишават научното и интелектуалното ниво на завършващите, Надхвърляйки тесните цехови рамки на киното и телевизията , студентите получават реална възможност за реализация на своя потенциал и интелект.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

1)знаят:

Ще бъдат подготвени като режисьори и оператори за пълноценна авторска изява при реализацията на аудиовизуален продукт.

2)могат:

Ще могат да използват авторски подход при избор на тема и конюнктура на субсидията за реализация. Форми за прилагане на реализаторските умения.

Ще имат възможност за пълноценно включване в развиващия се пазар на аудиовизуални продукти.


Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен по специалността или друга сродна хуманитарна област. Да представят реализиран собствен аудиовизуален продукт.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Режисьорът и неговият тематичен избор. Художествено търсене и художествени предизвикателства.

2. Реализация на режисьорската личност в колективно художествено съзнание.

3. Разнообразие от жанрове и своеобразие на режисьорския почерк.

4. Начини и форми за осъществяване на режисьорски проекти - конкурси, субсидии, дотации.

5. Програми за подпомагане и развитие на Европейското кино - запознаване с детайлите и изискванията им.

6. Модата в киното - разработка на оригинални сюжети. Регионално и общочовешко послание на филма. Понятието "Балканско кино".

7. Телевизията и възможностите в нея за развитието на режисьорско мислене, умения и изобретателност.

8. Художествена технология и художествен обем на малкия екран.

9. Отваряне на понятието "режисура". Разгръщане статута на режисьора към художествено мениджърство.

10.Участие в копродукции и чужди продукции - начини за финансиране на българското кино.

11. Срещи и разговори със снимащи български режисьори.

12. Рекламата на готовия продукт - задължителен ангажимент на режисьора. Участие в пресконференция на нов български филм.

13. Присъствие на снимки на чужди продукции, работещи у нас.

14. Художественият продукт - филмът - и неговата рецепция - обратна връзка на художествения прием.

15. Отговорността и славата на режисьора. Самопреценка и самочувствие.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50%

ЕСЕ 50%

Дата на провеждане на текущия контрол: всяка 6-седмица