MSCM990 История на Старото царство

Анотация:

Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

проф. Сергей Игнатов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: