POLM052 Семинар: Външнополитическа дейност

Анотация:

В рамките на семинара студентите разработват анализ на тема, свързана с актуален проблем от външната политика на Р България.

прочети още
Дипломация и международни отношения

Преподавател(и):

гл. ас. Георги Проданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Актуалните събития и действия от външната политика на Р България

2) могат:

• да анализират актуално събитие от външната политика на Р България


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Студентите избират една от предварително определени актуални теми от актуалната външна политика на Р България.

• На базата на свое проучване студентите представят писмен текст в

рамките на не по-малко от 10 000 знака, шрифт Тimes New Roman, 12 pt., 1.5

разредка.

• Текстът трябва да е структуриран логично, да има ясна теза, методология

и да представя един или повече основни проблема и/или политики по

избраната тема. Copy/Paste на чужди текстове е забранено и съответно ще

бъде санкционирано.

• Източниците на информация се цитират по съответните правила.

• Работата трябва да бъде предадена по електронен път в два варианта:

пълен текст и резюме под формата на Power Point presentation;

Литература по темите:

Студентите правят самостоятелно проучване по темата в българския и

международния печат; в сайтове на международни организации и национални

институции или анализи на специалисти, think-thanks, агенции.

Средства за оценяване:

оценката се формира както следва:

50% от оценката на анализа;

50% от оценката на презентацията;