CASM405 Проект: Графичен дизайн на опаковка

Анотация:

Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

доц. Цветан Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Проучване на избран продукт и съпоставка с няколко фирми производители

в три аспекта:

- по вид материал

- по вид разфасовка

- субективка оценка на дизайна

2. Избор на име на продукта и подходящ шрифт

3. Проектиране на лого в цветен вариант и черно/бял

4. Конструктивен проект на опаковката в бял макет от картон

5. Точен чертеж с размери на опаковката

6. Разгъвка и скици за графичния дизайн

Литература по темите:

няма такава

Средства за оценяване:

1. Първо оценяване за проектиране на логото

2. Второ оценяване на конструктивното решение