CASM404 Проект: Изобразителни елементи и композиция на плаката

Анотация:

Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

проф. Димитър Тасев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: