CASM402 Графичен дизайн на опаковка

Анотация:

Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

доц. Цветан Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

CASM 402 – ГРАФИЧЕН ДИЗЙН НА ОПАКОВКАТА

1. История на опаковката

2. Функции на опаковката-

- естетическа, рекламна, информационна, защитна

- видове, анализ, идентификация

3. Морфология - художествено проектиране и художествено конструиране.

- художествено проектиране –графичха композиция в опаковката

- рисунка, чертеж, макет, модел, анализ

4. Бионика – природа и техника

5. Принципи на проектиране

- композиционно и градфично изграждане

- визуални ефекти, оптична илюзия

- дизайн в три измерения

- типографски методи на обогатяване

6. Артикулен надпис на продукта - ролята на шрифта в опаковката

7. Видове шрифтове – как да се постигне разнообразието в опаковката

- лого, реквизит, задължителни маркировки

8. Редизайн на опаковката – кога, защо се налага, как се реализира

9. Цветът в опаковката – най- важният елемент, отличаващ продукта, функции и приложение на цвета

10. Специфика на цвета за различните видове продукти

a. специфика на национално и интернационално ниво при употребата му

11. Ролята на логото на продукта в опаковката и скици напроекти към избран продукт.

a. избор на шрифт и скици

12. Ергономия на цвета, параметри на зрението, видове възприятия

13. Структурно изграждане на опаковката – по възможност от картон

- избор на продукт и материал

- скици и корекции

14. Примерни видове конструкции, избор на подходяща конструкция за избрания продукт

15. Скици, бял макет

16. Първични скици и корекции.

В курса е включено участие в международна изложба – “InterfoodDrink”

Поставена е задача за графични проекти на етикет за вино, концентрат и газира напитка или минерална вода

Средства за оценяване:

1. Изготвяне на графичен проект на логото

2. Скици за проектите на етикети за вино, концентрат и газирана напитка или минерална вода