CASM400 Методи за изграждане на запазена марка

Анотация:

Анотация

Учебното съдържание на курса Методи за изграждане на запазена марка се изучава в една част. Разглеждат се методите за изграждане на запазена марка; експонирането й върху графичното изображение и изискванията към запазения шрифт. Проектите се изпълняват по разгледаните в лекциите теми. Целта на курса е максималното овладяване на тотал графичния дизайн и изграждане на запазени марки.

прочети още
Графично и пространствено проектиране

Преподавател(и):

доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции

Завършилият курса студент ще знае:

- теория и практика на графичният дизайн – изграждането на запазена марка;

ще може:

- да проектира запазена марка по зададена тема – за фирма, институция,тн.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план

1. Понятия в графичния дизайн

- контраст

- смисленост

- съразмерност

- последователност

- цялостна картина

- изпипване на детайлите

- баланс

- уравновесяване

2. Елементи на графичния дизайн

- композиция

- шрифт

- цвят

- картина

- фотография

- графика

3. Средства за изграждане на графичното изображение – хипербола, метафора, поговорка, директно и индиректно изразяване на съдържанието

4. Проучване на символи, които се използват за конкретни типове запазени марки (козметика, облекла, спортни стоки)

5. Проучване на съществуващи запазени марки в съответната област

6. Изграждане на запазена марка чрез стилизация на:

- растения

- плодове

- животни

- човешки фигури, лица и елементите им.

- небесни тела

- различни предмети

7. Изграждане на запазена марка чрез символи – избор на символи и различни варианти за използването им в графичното изображение

8. Лого – изграждане

- чрез използване на специфичен шрифт

- чрез използване на графика

- чрез илюстрация