MABM118 Семинар: Британски студии - ad hoc

Анотация:

Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)

Преподавател(и):

преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: