ADMM834 Самостоятелна работа: Международно културно сътрудничество и културна дипломация

Анотация:

Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

 ..... .....  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: