ADMM832 Самостоятелна работа: Културни политики в България

Анотация:

Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

проф. Иван Кабаков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: