ADMM772 Мениджмънт в изкуството

Анотация:

Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

 Кирил Илиевски  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: