ADMM771 Самостоятелна работа: Политики в областта на образованието и културата

Анотация:

Курсът е самостоятелна работа за студенти, посещавали ADMM 750 “Политики на ЕС в областта на образованието и културата”. Студентите трябва да разработят в проект своя идея, подпомогнати от знанията и уменията, придобити в курса. При разработката на проекта на практика ще се приложат уменията за селектиране на информация, анализиране на документи, работа с насоки за кандидатстване, разчитане и попълване на апликационни форми, изработване на бюджети и др. Не е необходимо проектът да се разработва напълно, а само в онези негови части, които показват познания за конкретната политика - анализ на нуждите, приоритети, цели и др.

прочети още
Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Развитието на интеграционния процес в областта на образованието и културата от историческа, политическа, правна и организационна гледна точка;

• Тенденциите за бъдещо развитие в тези области от политическа гледна точка;

• Инструментите за осъществяване на политиките;

• Терминологията за успешно разработване на проекти.

2) могат:

• Да се ориентират в институционалната структура на ЕС.

• Да комуникират и черпят информация от различните звена, занимаващи се с политиките в областта на образованието и културата – директно и индиректно.

• Да разработват проекти в рамките на централизираните и децентрализираните програми – описание на проекта, формулиране на цели и дейности, съответствие с политически приоритети, бюджет и т.н.


Предварителни изисквания:
• да ca посещавали курс АДММ 770

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Конкретната тема и избор на проектна идея може да стане след консултация с преподавателя.

Литература по темите:

лекции и упражнения от основния курс

Средства за оценяване:

Презентация и писмен материал.