MBAM911 Проект: Стратегическо прогнозиране и планиране в маркетинга

Анотация:

Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: