MBAM909 Самостоятелна работа: Международен бизнес

Анотация:

Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: