MBAM905 Управление на взаимоотношенията в маркетинга

Анотация:

Успешният маркетинг се базира на хармоничната взаимовръзка между компанията, която го прилага и много на брой вътрешни и външни звена. Успешното реализиране на всяка една маркетингова дейност изисква добър синхрон на много звена, които работят вътре и извън компанията – доставчици, дистрибутори, рекламни агенции, проучвателни компании и т.н. Маркетинговата дейност обаче трудно може да се организира единствено и само от компаниите, които я прилагат. Необходим е опита и специфичните познания на редица други компании и експерти. Всичко това превръща процеса по управление на маркетинговите дейности в сложен механизъм, в който участие взимат десетки хора и компании, а всичко това поражда изключително много взаимоотношения. Целта на курса е да изследва тези взаимоотношения.

прочети още
Маркетинг мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно разбиране на маркетинговите процеси и зараждащите се взаимоотношения.
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Холистичен маркетинг.

2. Аудитории, с които компаниите взаимодействат.

3. Изграждане на взаимоотношения с клиентите.

4. Управление на взаимоотношенията в дистрибуцията.

5. Управление на взаимоотношенията в комуникациите.

6. Управление на взаимоотношенията клиент - агенция.

Литература по темите:

Лекционен курс и материали в Moodle

Средства за оценяване:

Курсова работа

Тест