ADMM954 Комитология. Процедури за взимане на решения в ЕС

Анотация:

Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: