ADMM178 Самостоятелна работа: Публичен мениджмънт в страни на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите, чрез подготвянето на самостоятелна разработка, с публичния мениджмънт в някоя страна на ЕС.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да разработват теми свързани с публичния мениджмънт на европейските държави
Предварителни изисквания:
Студентите записали самостоятелната работа ще получат тема след задължителна консултация с преподавателя.

Изисквания към самостоятелната работа:

1. Обем 8-10 стандартни страници

2. Използването поне на 3 източника добросъвестно посочено в научния апарат.

3. Всяка тема ще мине през системата за установяване на плагиатство и теми с над 35% чужд текст няма да бъдат проверявани.

4. Всичките теми идващи от сайтове като "Реферати", "Помагало", Камина" и т.н подобни ще получават "не", а ако това е рецидив на студента ще бъде отправено писмо до декaна и ректора с предложение за наказание.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите се определят след задължителна консултация с преподавателя.

Литература по темите:

Литературата ще бъде уточнена съвместно между преподавателя и студента в зависимост от конкретната тема.

Средства за оценяване:

Работата ще бъде оценена по критериите:

самостоятелност - 50%

научен език, боравене с научния апарат, грамотност - 50%