ADMM176 Самостоятелна работа: Основи на публичния мениджмънт

Анотация:

Студентите разработват самостоятелно проект по тема посочена в тематичния план, определена от преподавателя.

прочети още
Лидерство и публичен мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучаваните ще придобият практически умения да търсят, систематизират и анализират източници за осъществяването на публичен мениджмънт от различни органи на държавното и публичното управление.
Предварителни изисквания:
Проектът трябва да отразява нормативната уредба за публичния мениджмънт на определена от преподавателя публична организация или на дейности осъществявани от нея в публичния сектор, в съответствие с действащото законодателство в Република България, който да е подкрепен с примери от практиката.

Обемът на проекта не е ограничен.

Презентацията му трябва да е в рамките на 10-15 минути.

Основни източници са различни нормативни актове отнасящи се до мениджмънта на публични организации в Република България и на основните и специфични дейности, които те осъществяват в определе публичен сектор.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Мениджмънт на структури от държавната администрация.

2. Мениджмънт на публични стопански организации.

3. Мениджмънт на организации за публични услуги.

4. Мениджмънт на публични организации с идеална цел.

5. Менижмънт на човешките ресурси в публичните организации.

7. Мениджмънт на основни административни дейности.

8. Мениджмънт на специфични административни дейности.

9. Мениджмънт на дейности на правоохранителните органи.

Литература по темите:

Публикувани лекции на курс ADMМ171 Основи на публичния мениджмънт в MOODLE-NBU.

Средства за оценяване:

Студентите представят проекта си чрез презентация. На нея се задават уточняващи въпроси от преподавателя и от другите присъстващи студенти.

Крайната оценка се формира от три оценки:

- оценка на презентацията;

- оценка на проекта;

- оценка на утно изложение по отговорите на зададените въпроси.