TCMM263 Семантичен уеб (WEB 3)

Анотация:

Курсът е посветен на изучаването на Уеб 3.0 – ново поколение на уеб приложения, което представлява технологично обновяване и принципно нов начин на обработка на големи масиви от информация. Курсът третира теоретични аспекти на представяне на знанията, логика от първи ред, логически изводи и системи за разсъждение, организация на големи масиви от данни, запознава с принципите на семантична организация и концептуално моделиране и дава практически опит в изграждането на онтологии и имплементирането им с помощто на специализираното приложение Protege. Предвижда се усвояване на структурата на семантичния уеб (Уеб 3.0) и основните езици за представяне на информацията в семантичния уеб – RDF, RDFs, OWL, както и езика за подаване на заявки към бази от знания представени в RDF - SPARQL. Ще бъдат представени и практически аспекти на приложението на семантичните технологии.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
 Мариана Дамова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще

1. Знаят

• Какво са семантични технологии

• Основни понятия от предикатна логика и принципи на представяне на знанията

• Онтологии

• Същност, структури и стандарти за представяне на метаданни

• Манипулации и обработка на метаданни

• Основни спецификации на семантичния уеб

• Практичмески приложения на семантичния уеб

• Перспективи за развитието на семантичния уеб и интернет

2. Могат

• Да моделират знание и да градят концептуални структури

• До правят логически изводи в предикатната логика

• Да проектират онтологии и да ги имплементират в Protege

• Да проекткират интелигентни системи за търсене на информация

• Да формулират сложни заявки за търсене на информация


Предварителни изисквания:
• Знания по бази данни

• Базови познания по HTML и XML

• Умения в областта на програмирането (JAVA или скриптов език)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Какво прадставлява семантичният уеб, пластове на семантичния уеб

2. Теоретични аспекти на представяне на знанията

3. Логика от първи ред, дескриптивни логики

4. Системи за разсъждение и търсене приложени в интернет

5. Езици и спецификации на семантичния уеб – RDF, RDFS

6. RDF, RDF/XML, RDFa, RDFS

7. Семантична организация и концептуално моделиране

8. Изграждане на онтологии

9. Спецификации на OWL – OWL DL

10. OWL DL, OWL Lite, OWL FULL

11. Protege, приложение за разработка на онтологии

12. Език за подаване на заявки върху RDF бази от знания – SPARQL

13. Семантични хранилища - OWLIM

14. Практически приложения на семантичния уеб

15. Работа върху курсов проект – семантична търсачка (Protege, OWLIM, SPARQL)

Литература по темите:

Pascal Hitzler, et al. Foundations of the Semantic Technologies. Springer, Heidelberg, 2012.

Jeffrey T. Pollock, Semantic Web for Dummies, Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2009.

Dean Allemang, Jim Hendler, Semantic Web for the Working Ontologist. Effective modeling in RDFS and OWL, Morgan Kaufman Publishing, Elsevier, Burlington, MA, 2008.

Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T.Smith, The Semantic Web. A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management,Wiley Publishing, Indianapolis, Indiana, 2003.

Toby Segaran, Colin Evans and Jamie Taylor, Programming the Semantic Web, O’Reilly Media,

Inc. Sebastopol, CA, 2009.

Frank Manola, Eric Miller, RDF Primer, http://www.w3.org/TR/rdf-primer/, 2004.

Bijan Parsia, Peter F. Patel-Schneider, OWL Primer, http://www.webont.org/owl/documents/primer-exp.html, 2008.

Pascal Hitzler, Markus Krotzsch, Bijan Parsia, Peter F. Patel-Schneider, Sebastian Rudolph, OWL 2 Primer, http://www.w3.org/2007/OWL/wiki/Primer, 2008-2009.

Eric Prud'hommeaux, Andy Seaborne, SPARQL Query Language for RDF, http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query, 2008.

Damova, M., Kiryakov, A., Bergman, M.K., Giasson, F., Simov, K. Creation and Integration of Reference Ontologies for Efficient LOD Management In: Semi-Automatic Ontology Development: Processes and Resources, IGI Global, Hershey PA, USA, 2012.

Средства за оценяване:

• Един тест – 40%

• Курсов проект на три части – 50%

• Участие в семинари – 10%