TCMM049 Самостоятелна работа: Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ

Анотация:

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

 Петър Статев  д-р
проф. Иван Драганов  д-р
проф. Антони Славински  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: