TCMM047 Семинар: Методики и приложения за технологичен одит на мрежи

Анотация:

Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

 Кристиан Томов  
гл. ас. Николай Милованов  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: